Werving & selectie

Versteege Search & Interim-management verzorgt de werving & selectie voor alle bestuurlijke en managementniveaus in de sector onderwijs:

  • College van Bestuur, Raad van Toezicht, directeur/bestuurder, rector, centrale directie
  • Teamleider, afdelingsleider, locatiedirecteur, vestigingsdirecteur

Werving & selectie is maatwerk, waarbij we het algemeen de volgende stappen realiseren:

  • Passend en reëel tijdpad
  • Verdieping en onderzoek organisatie/school
  • School- en functieprofiel en benoemingsprocedure
  • Mediamix en ontwerp advertentie(tekst)
  • Begeleiding benoemings(advies)commissies en sollicitatiegesprekken
  • Secretariaat
kind in het onderwijs

Bij een zoekopdracht (search) bent u niet alleen afhankelijk van kandidaten die op uw vacature reageren: wij benaderen potentiële kandidaten. Met behulp van ons uitgebreide bestand en eigen netwerk proberen wij kandidaten te interesseren voor uw vacature. Tijdens pre-selectiegesprekken onderzoeken wij of er sprake kan zijn van een match tussen het door u vastgestelde functieprofiel en het persoonlijke profiel van de kandidaat.

Bij search houdt ons bureau altijd met de opdrachtgever contact ten aanzien van kandidaten met wie wij in gesprek gaan. Het kan voor u tot een verrassende uitkomst leiden.

Wanneer een benoemde kandidaat binnen een jaar uw organisatie gedwongen verlaat, dan verplicht ons bureau zich om een nieuwe opdracht zonder kosten voor u uit te voeren.