Joop Vogel

Adviseur

Joop Vogel is met een onderbreking van 12 jaren actief geweest in het voortgezet onderwijs. Hij heeft een doctoraalstudie Geschiedenis gedaan en daarnaast een kopstudie Maatschappijleer. Hij heeft 7 jaren ervaring voor de klas in beide vakken in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Na zijn jaren als docent binnen het onderwijs heeft hij 12 jaren als vakbondsbestuurder gewerkt. De eerste 7 jaren in de hout- en bouwnijverheid en bij woningcorporaties, de laatste 5 jaren als voorzitter van een politiebond.

Na zijn vakbondsjaren is hij teruggekeerd in het onderwijs. De eerste 5 jaren als locatiedirecteur en daarna nog 14 jaren als bestuurder van een scholengemeenschap in Friesland.

Joop is nog steeds actief als toezichthouder in het primair onderwijs en is als beoordelaar betrokken bij de master educational leadership van Penta Nova. Zijn kwaliteiten liggen op het gebied van governance, medezeggenschap, rechtspositie, coaching en begeleiding.

De door hem opgedane kennis en vaardigheden stelt hij de komende jaren graag in dienst van scholen, bestuurders, leidinggevenden en toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs.

Joop Vogel