Persoonlijkheid en potentie meer dan ooit de sleutel tot een succesvolle benoeming

Leestijd: 3 minuten Auteur: Susan Zandbergen

Persoonlijkheid en potentie meer dan ooit de sleutel tot een succesvolle benoeming

In de sterk veranderde arbeidsmarkt van vandaag zijn de werknemers aan zet! Werkgevers moeten alles uit de kast halen om de juiste mensen te verleiden bij hen aan de slag te gaan, zonder daarbij het belang van een goede en duurzame match uit het oog te verliezen. Persoonlijkheid en potentie zijn bij werving & selectie daarom meer en meer de cruciale succesfactoren te noemen.

Ook bij Versteege Search zien we dat het vinden van de juiste kandidaat steeds meer een zoektocht is geworden naar de persoon die het best past bij de organisatie, de (werk)cultuur en de ontwikkelingsfase. Er is bij deze ontwikkeling sprake van een zogenaamde dubbelfunctie: enerzijds kan de kandidaat met geschikte persoonlijke eigenschappen meer betekenen bij realisatie van visie en doelen. Eenvoudigweg, omdat deze aansluiten bij de persoonlijke drijfveren, overtuigingen en waarden. Anderzijds zullen medewerkers zich beter herkennen in deze persoon, wat weer leidt tot meer vertrouwen en commitment. En dat laatste kan voor schoolleiders en bestuurders echt het verschil maken bij het binden en boeien van medewerkers. In een tijd van grote personele tekorten binnen het onderwijs, zal dat steeds vaker een onderdeel worden van het strategisch personeelsbeleid.

Naast deze verschuiving van ‘harde aspecten‘, zoals opleiding en ervaring, naar persoonlijkheid, zien we in de markt ook een verschuiving van ervaring naar potentie. Onderwijsorganisaties worden steeds meer professionele leergemeenschappen, waar het leren en ontwikkelen zich niet beperkt tot de medewerkers, maar zich ook uitstrekt naar de top. Steeds vaker worden kandidaten geselecteerd op basis van hun ontwikkelpotentieel gerelateerd aan de functie-eisen en de opdrachten die zij moeten gaan uitvoeren. Een ontwikkelassessment kan hierbij een goed selectie-instrument zijn: in hoeverre is de potentie aanwezig en wat is er nodig om deze potentiële kwaliteiten in een goede richting verder te ontwikkelen?

Maar, hoe kan een ontwikkelassessment een eerlijk en betrouwbaar beeld geven van de persoonlijkheid van kandidaten? Hoe weet je of iemand echt past bij de organisatie? In veel gevallen is dit een kwestie van intuïtie van een benoemingsadviescommissie en bovenal van onze adviseur. Toch is er soms twijfel: past de beoogde kandidaat écht binnen het team van directie, bestuur of toezichthouders? Zorgt zijn of haar persoonlijkheid daadwerkelijk voor een evenwichtige samenstelling? Wie van de lijst met sollicitanten is de ‘winnaar’?

Voor al deze vragen biedt Versteege Search de Talent & Succes Scan aan, als welkome aanvulling op de informatie uit cv, motivatiebrief en selectiegesprekken. Op een laagdrempelige manier wordt met de Scan snel inzicht verkregen in het persoonlijkheidsprofiel en de competenties van een kandidaat in relatie tot de functie-eisen en de samenstelling van de organisatie of het team.

Een groot voordeel van de Talent & Succes Scan is dat de adviseurs van Versteege Search deze al in een vroeg stadium van de procedure kunnen afnemen bij potentieel geschikte kandidaten, zodat de kans op succes bij de zoektocht aanzienlijk vergroot wordt.

Maar er is meer… Naast het belang van een persoonlijke klik met kandidaten, geldt de klik natuurlijk ook voor ons team van adviseurs. Daarom werkt Versteege Search met het vierogenprincipe, waarbij adviseurs met verschillende persoonlijkheden samenwerken om het beste resultaat voor de opdrachtgever te realiseren.

Graag informeren we u verder over deze ontwikkelingen bij Versteege Search op het VO-congres op 22 september aanstaande. Kom naar stand 23 en maak kennis met ons team van adviseurs en met de Talent & Succes Scan!

Susan Zandbergen

Meer weten? Neem contact op met Susan Zandbergen via 06-142 923 120 of via e-mail: suzan.zandbergen@versteege-search.nl